matmc_hw00670_superhigh

Affärsidé & strategi

Att renovera, bygga och lång­siktigt äga hyresrätter i Stor­stockholm är vår affärsidé. Genom en aktiv projekt­verksamhet kommer vår fastighets­portfölj att växa under de närmaste åren.

p586m1511211

KÄNNETECKNADE FÖR ALLMÄNNA BOSTAD

Känne­­­tecknande för Allmänna Bostad är bra bostads­­lägen i Stor­­­stockholm med goda kommunikationer. De hyres­­­bostäder vi reno­­verar och producerar håller alltid en hög standard.

Skärmklipp-2018-02-22-09

VÅRA BOSTÄDER

Då vi önskar utöka vårt bestånd söker befintliga bostads­fastigheter i behov av renovering och stam­byten samt mark för ny­byggnad av hyres­rätter.